Kalendarium ,, KLUB SENIORA PODKOWA” Marzec 2021

24.02.2021

1.03.2021r ( Poniedziałek)

godzina 10.00-11.30  grupa I

godzina 11.45-13.45 grupa II

 

WARSZTATY ĆWICZENIE PAMIĘCI

w Bibliotece Miejskiej ul. Błońska 50, Podkowa Leśna

 

8.03.2021r. (Poniedziałek)

godzina 10.00-11.30  grupa I

godzina 11.45-13.45 grupa II

 

WARSZTATY ĆWICZENIE PAMIĘCI

w Bibliotece Miejskiej ul. Błońska 50, Podkowa Leśna

 

15.03.2020 (Poniedziałek)

godzina 10.00-11.30  grupa I

godzina 11.45-13.45 grupa II

 

WARSZTATY ĆWICZENIE PAMIĘCI

w Bibliotece Miejskiej ul. Błońska 50, Podkowa Leśna

 

19.03.2020 (Piątek )

godzina 10.00-11.00  grupa I

godzina 11.15-12.15 grupa II

 

Zajęcia warsztatowe ( podstawy samouzdrawiania) z Panią Katarzyną Tyszko. Miejsce spotkania Biblioteka Miejska ul. Błońska 50 w Podkowie Leśnej.

 

22.03.2021r. (Poniedziałek)

godzina 10.00-11.30  grupa I

godzina 11.45-13.45 grupa II

 

WARSZTATY ĆWICZENIE PAMIĘCI

w Bibliotece Miejskiej ul. Błońska 50, Podkowa Leśna

 

26.03.2020 (Piątek )

godzina 10.00-11.00  grupa I

godzina 11.15-12.15 grupa II

 

Zajęcia warsztatowe ( podstawy samouzdrawiania) z Panią Katarzyną Tyszko. Miejsce spotkania Biblioteka Miejska ul. Błońska 50 w Podkowie Leśnej.

 

29.03.2021r. (Poniedziałek)

godzina 10.00-11.30  grupa I

godzina 11.45-13.45 grupa II

 

WARSZTATY ĆWICZENIE PAMIĘCI

w Bibliotece Miejskiej ul. Błońska 50, Podkowa Leśna

 

Daty i godziny poszczególnych działań mogą ulec zmianie. Informacje udzielane są na spotkaniach Klubu Seniora!.

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich jest współorganizatorem zajęć prowadzonych dla Klubu Seniora.

Zajęcia będą prowadzone w małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

Działalność Klubu Seniora została odwieszona Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr WPS-I.9421.9.2021 z dnia 18 lutego 2021 r, w której mowa m.in., że interes społeczny osób objętych wsparciem przemawia za uchyleniem polecenia czasowego zawieszenia od dnia 24 października 2020 r. do odwołania działalności dotyczącej środowiskowych domach samopomocy, dziennych domach i klubach seniora, klubach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach wsparcia dziennego wydanego decyzją nr WPSI.9421.106.3.2020.ES z dnia 23 października 2020 r.