19.03.2024

06.03.2024

ŚWIATOWY DZIEŃ PRACY SOCJALNEJ

W każdy trzeci wtorek marca obchodzony jest Światowy Dzień Pracy Socjalnej, który został ustanowiony przez Międzynarodową Federację Pracowników Socjalnych.

Światowy Dzień Pracy Socjalnej jest okazją do mówienia o tym, czym jest praca socjalna. Jego celem jest docenienie pracowników socjalnych i szeroko rozumianej pomocy społecznej oraz promowanie wartości, na których opiera się praca socjalna, w tym poszanowanie godności drugiego człowieka.

Mówiąc najprościej praca socjalna to po prostu praca zawodowa, polegająca na pomaganiu i rozwiązywaniu problemów razem z osobą (lub osobami) potrzebującymi wsparcia.