Група підтримки батьків з України

15.03.2022

 Grupa wsparcia dla rodziców z Ukrainy

Psycholodzy z Poradni Psychologi​czno - Pedagogicznej  w Grodzisku Mazowieckim, ul. Bałtycka 30  chcą tworzyć przestrzeń do wymiany myśli, emocji i doświadczeń. Dzielenie się trudnymi przeżyciami z innymi, pomaga w zmniejszeniu lęku i napięcia.

Planowany jest cykl czterech spotkań. Pierwsze spotkanie odbędzie się 28.03.2022r., w godzinach 9.00 - 12.00. Grupę poprowadzą Agnieszka Łęczycka - Niewiadomska oraz Ewa Baczyńska specjalistki z doświadczeniem w prowadzeniu grup terapeutycznych dla dorosłych. 

Grupa będzie prowadzona w języku polskim, jednak z udziałem tłumacza (język ukraiński i rosyjski). Prosimy o zapisywanie się przez sekretariat Poradni osobiście lub telefonicznie tel: (22) 755-55-74; +48 572 951 986. Udział w grupie jest bezpłatny.