Informator - Wspieranie rodzin, kobiet w ciąży i ich rodzin na terenie Miasta Podkowa Leśna

02.06.2021

Informacja o nieprawidłowościach w przebiegu ciąży lub porodu, pojawienie się na świecie dziecka z wadami rozwojowymi, czy genetycznymi jest dla kobiety i jej rodziny źródłem poważnego kryzysu. Może on spowodować brak poczucia kontroli oraz dezorientację w właściwym funkcjonowaniu na wszystkich płaszczyznach życiowych. Opieka i wychowanie dziecka niepełnosprawnego również dostarcza bodźców stresogennych rodzicom, które łączą się z problemami emocjonalnymi oraz zdrowotnymi. Dodatkowymi czynnikami ryzyka dla rodziców mogą być również brak lub powierzchowne przekazanie informacji na temat stanu zdrowia dziecka i form pomocy, przedmiotowe traktowanie przez instytucje czy brak oparcia wśród najbliższych. Niezależnie od tego z jakimi wadami rozwojowymi urodzi się dziecko, jego rodzice potrzebują wsparcia. Zatem istotnym byłoby, aby wsparcie dotarło do nich jak najszybciej...
 

Informator - Wspieranie rodzin, kobiet w ciąży i ich rodzin na terenie Miasta Podkowa Leśna