08.02.2022

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

Każda osoba która potrzebuje wsparcia lub porady ma możliwość skorzystania z PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

Poradnictwo jest udzielane bezpłatnie, przy spełnieniu zasad poufności oraz przy zachowaniu wszelkich standardów etycznych. Z porad może skorzystać każda osoba zamieszkała w Podkowie Leśnej, która ma trudności lub wykazuje potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

W ramach specjalistycznego poradnictwa przyjmują:

 

PSYCHOLOG – IZABELA BIELECKA (dorośli i dzieci)

Każdy czwartek 15:00 -19:00

 

PRAWNIK – PAWEŁ TOKARSKI

Każdy poniedziałek 15:00-18:00

 

MEDIATOR -  MAREK MIETELSKI (sp.ds.przemocy) 

Co druga środa miesiąca 13:00 – 15:00

 

SPECJALISTA ds. UZALEŻNIEŃ -  MAREK MIETELSKI
Co druga środa miesiąca 16:00-18:00

 

Wsparcie specjalistyczne jest udzielane w Punkcie Poradnictwa w Podkowie Leśnej przy ul. Kościelna 3,

Zapisy przyjmowane są od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 22 729 10 82