Lokalne wsparcie dla potrzebujących matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

16.03.2021

GDZIE SZUKAĆ POMOCY INSTYTUCJONALNEJ?

Możesz zmienić swoje postępowanie zgłoś się do ludzi, instytucji, organizacji MOGĄCYCH CI POMÓC w ZMIANIE

ZRÓB TO DLA SIEBIE I SWOJEJ RODZINY

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

05-807 Podkowa Leśna, ul. Błońska 46/48

Tel.: 22 7291082

Mail: ops@ops.podkowalesna.pl

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

05-807 Podkowa Leśna, ul. Błońska 46/48

Tel.: 22 7291082

Mail: ops@ops.podkowalesna.pl

 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny przy OPS w Podkowie Leśnej

Podkowa Leśna ul. Kościelna 3,

e-mail. ops|ops.podkowalesna.pl | |ops|ops.podkowalesna.pl 

Asystent Rodziny pracujący w OPS w Podkowie Leśnej

Tel. 22 729 1082

 Zespół Ośrodków Wsparcia
ul. Ks. J. Popiełuszki 24, 05-820 Piastów, / wejście od ulicy Orzeszkowej /
e-mail: zow@neostrada.pl
www.zow.piastow.org.pl

bezpłatna Linia Wsparcia – 0 800 105 202

telefony.: (22) 753-45-56, fax: (22) 723-39-05

W skład Zespołu Ośrodków Wsparcia wchodzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej
oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Tel. 801-120 002 – działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00- 22.00, w niedziele i święta - w godz. 8.00- 16.00
Opłata za połączenie:
- z telefonu stacjonarnego - równowartość jednego impulsu, bez względu na długość połączenia (dotyczy abonentów TP S.A.)
- z telefonu komórkowego - opłata za każdą minutę zgodnie z posiadaną taryfą. Dzwoniąc pod nr 801-120-002
uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy
najbliżej miejsca zamieszkania.

 Telefoniczna Poradnia Prawna

22/666-28-50 - poniedziałek, wtorek, godz. 17.00-21.00
Opłata za połączenie z numerem 22/666-28-50 za każdą minutę połączenia, zgodnie z posiadanym przez Państwa taryfikatorem, e- mail:niebieskalinia@niebieskalinia.info

 Policyjny telefon zaufania

0800-156-032

 Policyjny telefon alarmowy

112 lub 997