„Mazowsze 2023 – Niepełnosprawność bez barier zawodowych”

05.09.2023

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do wzięcia udziału w drugiej edycji projektu:

W przypadku osób z niepełnosprawnościami praca to podstawowa forma rehabilitacji. Nadaje kierunek i  celowość w życiu, a także jest sposobem na odzyskanie wiary w siebie. 

Celem niniejszego zadania jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz rozwój samodzielnego funkcjonowania społecznego 20 osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu zostanie zorganizowane:

  1. Grupowe doradztwo zawodowe – warsztaty aktywizacji zawodowej

Warsztaty obejmować będą naukę, rozwijanie i pogłębianie kluczowych umiejętności psychospołecznych oraz aktywizację zawodową. Podczas zajęć poruszone zostaną takie zagadnienia, jak: diagnoza własnego potencjału, współpraca w zespole czy autoprezentacja. Ważnym elementem warsztatów będzie praca nad „wyuczoną bezradności”.

  1. Indywidualne doradztwo zawodowe – przygotowanie, wdrożenie, monitorowanie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej

Doradca zawodowy pomoże beneficjentom określić ich predyspozycje społeczno-zawodowe, a także cele zawodowe i potencjalną perspektywę rozwoju. Ponadto wspólnie opracują indywidualny plan działania (IPD).

  1. Specjalistyczne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwo ma na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu OzN. Pośrednik pracy pomoże beneficjentom wdrożyć IPD w życie. Wesprze m.in. w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, doradzi, gdzie szukać pracy.

Kto może być uczestnikiem projektu?

Program jest skierowany do osób z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej, biernych zawodowo, z obszarów wiejskich oraz miejsko-wiejskich z:

  1. powiatu pruszkowskiego,
  2. powiatu grodziskiego,
  3. powiatu warszawskiego zachodniego,
  4. powiatu Żyrardowskiego.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przedłożenie formularza zgłoszeniowego oraz skanu orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego.

 

Kontakt w sprawie projektu:

Tel: +48 729 835 550

e-mail: j.roszkowska|fen.net.pl| |j.roszkowska|fen.net.pl

Projekt realizowany od 25.07.2023 - 15.12.2023

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Województwa Mazowieckiego.