OGŁOSZENIE O NABORZE – ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

18.08.2023

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu finansowanego z  Funduszu Solidarnościowego Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W  związku z Programem Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Podkowie Leśnej prosi o zgłaszanie się osób chętnych do objęcia usługą asystenta osobistego.

 Zgłoszeń do programu można dokonywać w dniach 21 - 25 sierpnia 2023 w siedzibie OPS Podkowa Leśna ul. Błońska 46/48 w godzinach 8:00-14:00.

  • osobiście 
  • e- mailowo pod adresem ops@ops-podkowalesna.pl

Zgłoszenia które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną uwzględnione w tej edycji.

W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu oraz posiadany stopień niepełnosprawności wraz z ilością symboli niepełnosprawności.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.

Przed dokonaniem zgłoszenia należy szczegółowo zapoznać się z treścią programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024