Ostatnie dni na złożenie wniosków na dodatek węglowy oraz dodatek do innych źródeł ciepła

28.11.2022
Przypominamy, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku do innych źródeł ciepła przyjmowane są do 30 listopada 2022 roku.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.