PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

30.03.2021

Uwaga mieszkańcy Podkowy Leśnej


Każda osoba która potrzebuje wsparcia lub porady za pośrednictwem
Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
ma możliwość skorzystania z PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

 

 Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

Poradnictwo jest udzielane bezpłatnie, przy spełnieniu zasad poufności oraz przy zachowaniu wszelkich standardów etycznych. Z porad może skorzystać każda osoba zamieszkała w Podkowie Leśnej.

W ramach specjalistycznego poradnictwa przyjmują:

PSYCHOLOG – IZABELA BIELECKA (dorośli i dzieci)

Każdy czwartek (3-5 godz. tygodniowo) 15:00 -19:00

 

PRAWNIK – PAWEŁ TOKARSKI

Każdy poniedziałek (3 godz. tygodniowo) 15:00-18:00

 

MEDIATOR -  MAREK MIETELSKI (sp.ds.przemocy) 

Co druga środa miesiąca po 2 godziny ( 4 godz. miesięcznie)

 

Wsparcie specjalistyczne jest udzielane w Punkcie Poradnictwa w Podkowie Leśnej przy ul. Kościelna 1,

Zapisy przyjmowane są od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 22 729 10 82