UWAGA ŚWIADCZENIA RODZINNE i FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 2021/2022

10.11.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z zakresu świadczeń rodzinnych na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 można składać elektronicznie lub papierowo do 30.11.2021 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

  • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
  • od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
  • od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

  • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
  • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
  • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
  • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
  • od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach pracy Ośrodka.

Na wnioski złożone na świadczenia z funduszu alimentacyjnego po 31 października 2021 roku świadczenia będą przysługiwały od miesiąca złożenia wniosku.

Na wnioski złożone po 30 listopada 2021 roku na świadczenia rodzinne, świadczenia będą przysługiwały od miesiąca złożenia wniosku.

KONTAKT Magdalena Mosiejczyk - Gołos tel. 22 729 10 82