ZGŁOŚ POTRZEBUJĄCĄ WSPARCIA OSOBĘ

07.12.2022

 

Zima to ciężki okres dla osób w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dla osób starszych i bezdomnych. Niskie temperatury i przymrozki stanowią zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Ważne, aby również inni ludzie zwracali uwagę na takie osoby.

Jeżeli znasz osobę potrzebująca wsparcia bądź miejsce przebywania osób bezdomnych, które w okresie chłodów nie będzie dla nich wystarczającym schronieniem, by zapobiec tragedii, poinformuj Ośrodek Pomocy Społecznej lub Dzielnicowego.

Nie bądź obojętny.

Kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
telefon – 22 729 10 82
kom +48 789 202 445
e-mail: ops|ops-podkowalesna.pl| |ops|ops-podkowalesna.pl