Pracownicy

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Edyta Żaczkiewicz
 

Główna Księgowa

Urszula Gwardys
tel. (22) 729 10 82
email: ops|ops-podkowalesna.pl| |ops|ops-podkowalesna.pl
 

Starszy specjalista pracy socjalnej

Joanna Ratyńska
tel. (22) 729 10 82
email: jratynska|ops-podkowalesna.pl| |jratynska|ops-podkowalesna.pl

obszar Podkowy Leśnej, po której mieści się Urząd Miasta Podkowa Leśna

godziny pracy w terenie:
poniedziałek 8.00-13.00
wtorek 12.00-15.30
środa 8.00-12.00
czwartek 12.00-15.30
 

Starszy specjalista pracy socjalnej

Karolina Błeszyńska
tel. (22) 729 10 82
email: kbleszynska|ops-podkowalesna.pl| |kbleszynska|ops-podkowalesna.pl

obszar całego miasta Podkowa Leśna

godziny pracy w terenie:
poniedziałek 13.00-18.00
wtorek 8.00-12.00
środa 12.00-15.30
czwartek 8.00-12.00
 

Starszy pracownik socjalny

Adrianna Gulewicz
tel. (22) 729 10 82
email: arozponczyk|ops-podkowalesna.pl| |arozponczyk|ops-podkowalesna.pl

obszar Podkowy Leśnej, po której mieści się Posterunek Policji w Podkowie Leśnej

godziny pracy w terenie:
poniedziałek 13.00-18.00
wtorek 8.00-12.00
środa 12.00-15.30
czwartek 8.00-12.00
 

Stypendia szkolne, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny

Edyta Żaczkiewicz
tel. (22) 729 10 82
email: ops|ops-podkowalesna.pl| |ops|ops-podkowalesna.pl

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze 500+, Karta Dużej Rodziny

Inspektor ds. świadczeń
Magdalena Mosiejczyk-Gołos
tel. (22) 729 10 82
email: świadczenia|ops-podkowalesna.pl| |świadczenia|ops-podkowalesna.pl

Starszy asystent rodziny
Monika Zalewska
tel. (22) 729 10 82
email: ops|ops-podkowalesna.pl| |ops|ops-podkowalesna.pl