Procedura „Niebieskie Karty”

Procedura „Niebieskie Karty” – narzędzie do przerwania przemocy

Procedura „Niebieskie Karty” to skoordynowany system pomocy dla osób, które doznają przemocy domowej. Szczegółowe zasady procedury „Niebieskie Karty” reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

W czym może pomóc Ci procedura „Niebieskie Karty”?

 • pomoc w zapewnieniu Ci bezpieczeństwa
 • wsparcie w rozwiązaniu trudnej sytuacji – pomoc prawna, psychologiczna i socjalna w zależności od zgłoszonych potrzeb
 • monitoring sytuacji
 • podjęcie działań mających na celu zmianę zachowanie sprawcy lub odizolowania go od rodziny
 • wspólnie z pracownikami stworzysz „plan bezpieczeństwa”

Jak przebiega procedura?

Karta A

Karta A

Procedura rozpoczyna się od wypełnienia KARTY A. Kartę A może wypełnić:

 • policjant
 • pracownik socjalny
 • pracownik oświaty
 • pracownik ochrony zdrowia
 • członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Karta A zostanie wypełniona, gdy podczas wykonywania czynności zawodowych jedna z w/w osób podejmie podejrzenie, że w rodzinie dochodzi do przemocy. Kartę A przekazuje się do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który ma siedzibę w Ośrodku Pomocy Społecznej. Po otrzymaniu Karty A, Przewodniczący w ciągu 3 dni przekazuje ją członkom Zespołu Interdyscyplinarnego, którzy podejmują decyzję o powołaniu grupy roboczej. Grupa robocza, są to przedstawiciele instytucji, którzy powinni zainteresować się sytuacją rodziny. Mogą to być: Policjant, pracownik socjalny, pielęgniarka z przychodni zdrowia, przedstawiciel oświaty (pedagog) – jeśli w rodzinie są dzieci, członek GKRPA– jeśli w rodzinie występuje nadużywanie alkoholu.

Karta B

Karta B

KARTĘ B otrzymasz od osoby wypełniającej kartę A lub na spotkaniu grupy roboczej.

Członkowie Grupy Roboczej, po zapoznaniu się z kartą A i najczęściej po zebraniu informacji na temat rodziny. Zaproszą Cię na spotkanie w najbliższym możliwym terminie.

Karta C

Karta C

Spotkanie służy uzyskaniu informacji na temat Twojej rodziny (sytuacja mieszkaniowa, zdrowotna, zawodowa, materialna, sytuacja dzieci). Grupa robocza zapozna się z Twoimi potrzebami i oczekiwaniami. Na tej podstawie powstanie diagnoza i indywidualny plan pomocy. Ustalenia zostaną spisane na formularzu KARTA C.

Po spotkaniu z Tobą. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego wezwie na spotkanie osobę stosujący przemoc.

Karta D

Karta D

Osoba stosując przemoc ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie i zgłosić swoje potrzeby. Celem spotkanie jest wezwanie osoby do zaprzestania zachowań krzywdzących. Dokumentacja z tego spotkania zostanie zapisana w KARCIE D.

Zakończenie procedury następuje w dwóch przypadkach:

 • Brak zasadności podejmowania dalszych działań – w rodzinie nie dochodzi do przemocy lub sprawca wyprowadził się
 • Ustania przemocy i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy
  • Po zakończeniu procedury jeśli to wynika z potrzeb rodziny może być prowadzony monitoring
  • Jeśli przemocowe zachowania znów się pojawią – powiadom o tym służby
    

Informator na temat procedury "Niebieskie Karty"„Wyjście z cienia” – poradnik dla osób doświadczających przemocy