Wsparcie dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Podkowa Leśna, ul. Błońska 46/48 (pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej)
tel. (22) 729 10 82, gkrpa@ops-podkowalesna.pl
dyżury każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16.00 – 18.00


Ośrodek Pomocy Społecznej

Podkowa Leśna, ul. Błońska 46/48
tel. (22) 729 10 82, ops@ops-podkowalesna.pl
poniedziałki w godz. 8.00-18.00, wtorki-czwartki w godz. 8.00-16.00


Posterunek Policji

Podkowa Leśna, ul. Brwinowska 17a
tel. (22) 758 91 10


Poradnia Leczenia Uzależnień

SPS Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim
ul. Daleka 11
tel. (22) 755 93 04
Poradnia zlokalizowana jest w budynku F (wejście do strony parkingu wewnętrznego Szpitala).
Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 20.00

Zakres świadczeń terapeutycznych obejmuje:

 • psychoterapię dla osób uzależnionych od alkoholu,
 • psychoterapię dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych,
 • psychoterapię dla osób żyjących w bliskim związku z osobą uzależnioną, tzn. osób współuzależnionych,
 • psychoterapię dla dzieci i młodzieży eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi,
 • pomoc osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych w celu znalezienia odpowiedniej placówki zajmującej się danym problemem, np. dla dzieci z rodzin alkoholowych, wykorzystywanych seksualnie, doznających przemocy,
 • kierowanie pacjentów uzależnionych na leczenie stacjonarne do szpitali specjalistycznych,
 • uzależnienie od hazardu
 • inne zaburzenia zachowa
   

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Pruszków, ul. Kraszewskiego 18
tel. (22) 758-84-11

 • terapia osób uzależnionych od alkoholu
 • grupa edukacyjna dla osób współuzależnionych – czwartek 17.00 – 19.00
 • grupa dla osób doświadczających przemocy domowej – wtorek godz. 17.00 (dwa razy w miesiącu)
   

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Pruszków, ul. Partyzantów 2/4
tel. (22) 758-68-09

 • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 • Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 • Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień

Podstawowy program terapii uzależnienia od alkoholu realizowany jest w oddziale całodobowym i dziennym przez 8 tygodni.