Osobisty plan awaryjny

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia'' opracowało nową publikację pt ,, Osobisty plan awaryjny'' zawierający praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą oraz użyteczne dane teleadresowe. Broszura przedstawia m.in. zalecenia służące zwiększeniu bezpieczeństwa osób, które obawiają się przemocy.
 

Broszura