Wolontariat

Czym jest wolontariat?
Są ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Przed podjęciem takich aktywności, warto wiedzieć, czym jest wolontariat. Każdy ma swoje pojęcie o wolontariacie – jednym kojarzy się z towarzyszeniem chorym, niepełnosprawnym, rehabilitacją, opieką nad dziećmi w domach dziecka, szpitalach. Dla innych wolontariat to zbiórki pieniędzy, żywności, bezpłatne porady, tłumaczenia. Każdy buduje swoje skojarzenia dotyczące wolontariatu na bazie wcześniejszych doświadczeń. Warto to pojęcie sprowadzić do wspólnego mianownika, podać wyróżniki pracy wolontarystycznej.

Wolontariat jako świadomą, dobrowolną działalność podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie.


Kto może zostać wolontariuszem?
Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ukończył 13 lat, chcąca dzielić się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami, ma trochę wolnego czasu i jest zdecydowana aktywnie włączać się w pomoc na rzecz innych osób.

Korzyści dla wolontariusza:

  • uczy otwartości na drugiego człowieka oraz tolerancji
  • kształtuje świadomość społeczną i uwrażliwia na potrzeby innych ludzi
  • jest formą rozwoju osobistego
  • pozwala kształtować kompetencje społeczne, m.in. umiejętności komunikacyjne, nawiązywanie relacji, tworzenie więzi, asertywność, umiejętność rozwiązywania problemów i wiele innych, rozwija umiejętność pracy w grupie oraz współpracy
  • umożliwia realizowanie pasji oraz pogłębianie swoich zainteresowań
  • pozwala zdobyć doświadczenia zawodowe
  • pozwala aktywnie spędzić czas
  • uczy odpowiedzialności za powierzone obowiązki


Gdzie się zgłosić?
Zgłoszenia oraz bliższych informacji udziela Koordynator Wolontariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, ul. Błońska 46/4, 05-807 Podkowa Leśna –Adrianna Gulewicz, tel. (22) 729 10 82.

Koordynator spotyka się z kandydatem na wolontariusza, przedstawia założenia wolontariatu, prawa i obowiązki wolontariusza, ofertę Ośrodka oraz określa zakres czynności, w jakie chciałby włączyć się wolontariusz.

Kandydat na wolontariusza wypełnia „Formularz dla wolontariusza” oraz zapoznaje się z „Regulaminem pracy wolontariusza”. Osoby niepełnoletnie, muszą dostarczyć zgodę rodzica lub opiekuna.

Po zakwalifikowaniu kandydata na wolontariusza zostanie z nim podpisane „Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych” na ustalony okres czasu.


Zapraszamy osoby aktywne, otwarte, uczniów, studentów, seniorów jak i wszystkie osoby które chcą pomagać.