RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej jest Pan Robert Wakoń, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Możliwe formy kontaktu:

 

OBOWIĄZEK IN FORMACYJNY

Dla osób fizycznych, których dane osobowe przetwarza Ośrodek Pomocy Społecznej jako administrator

LINK