O nas informacja w tekście łatwym do czytania i rozumienia

Tekst łatwy do czytania (ETR)

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli w skrócie OPS znajduje się przy ulicy Błońskiej 46/48 w Podkowie Leśnej.

Siedziba OPS znajduje się w budynku przychodni zdrowia.

Do Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzi wejście boczne bez platformy podjazdowej.
 

Zdjęcie przedstawiające budynek w którym siedzibę ma OPS
Zdjęcie przedstawiające budynek w którym siedzibę ma OPS
Zdjęcie przedstawiające boczne wejście do budynku OPS
Zdjęcie przedstawiające boczne wejście do budynku OPS

Czym zajmuje się OPS?

Zgodnie z ustawą podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym. Art. 15 ustawy określa następujący zakres przedmiotowy pomocy społecznej:

  • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń
  • praca socjalna
  • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
  • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
  • realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
  • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb

Informacja o Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej w tekście Łatwym do czytania

Kontakt z pracownikami OPS

Zapraszamy do Ośrodka od poniedziałku do piątku.

Godziny pracy:

Poniedziałek 8.00-18.00
Wtorek 8.00-16.00
Środa 8.00 -18.00
Czwartek 8.00-16.00
Piątek 8.00-14.00

Informacja

  • Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, możesz zadzwonić sam lub przy pomocy innej osoby na numer 22 729 10 82
  • Możesz też wysłać e-mail na adres: ops|ops-podkowalesna.pl| |ops|ops-podkowalesna.pl
  • napisać pismo lub złożyć wniosek i wysłać na adres siedziby,
  • przyjść osobiście do OPS gdzie można zostawić pisma, podania i dokumenty. Tutaj można wziąć specjalne druki, które będą potrzebne do załatwienia sprawy

Wnętrze OPS nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych

Do OPS można wejść z psem asystującym.