„Dobry Start” 300 dla ucznia

11.06.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej informuje, iż wchodzi w życie realizacja programu rządowego „Dobry Start”. Wnioski w sprawie tego świadczenia będą przyjmowanie podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, natomiast od dnia 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

Druki w wersji papierowej będą dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, ul. Błońska 46/48. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. Wysokość otrzymywanego wsparcia to 300zł raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole.

W przypadku tego świadczenia w celu usprawnienia i procesu przyznawania świadczeń nie będzie wydawana decyzja administracyjna, będą one wydawane tylko w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Ewa Zalewska

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Podkowie Leśnej