DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

29.09.2022

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Informujemy, iż dnia 20 września 2022 roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach z tytułu wykorzystywania niektórych  źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

 Dodatek z tego tytułu przysługuje  osobie, w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

  • 3 tys. zł będzie można dostać w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy;
  • 1 tys. zł - gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym;
  • 500 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • 2 tys. zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

WAŻNE:

  1. ustawa o dodatku dla gospodarstw domowych stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę ww. dodatku dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznany zostanie wnioskodawcy, który złożył taki wniosek, jako pierwszy.
  2. w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek, jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
  3. dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

 

Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej w godzinach pracy Urzędu lub przez internet (ePUAP) do 30 listopada 2022 r.

link do pobrania wniosku:

https://www.gov.pl/attachment/4616bad0-ff83-41bb-9049-590e3d67646e