Informacja dla uchodźców z Ukrainy

01.03.2022

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie zamieszczamy informacje w sprawie
możliwości wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz oferowanej pomocy
Informacje w przedmiotowej sprawie zamieszczone na stronach internetowych
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu do Spraw Cudzoziemców
oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną infolinię dedykowaną osobom
potrzebującym pomocy (+48 47 721 75 75).