Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Powiatu Grodziskiego

07.02.2022

Dla kogo pomoc?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach oraz obowiązkach,

- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

-.sporządzenie projektu pisma (nie dotyczy pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym),

- mediację,

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika        z urzędu w postępowaniu sądowym.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

- wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów,

- poinformowanie o uprawnieniach lub obowiązkach,

- opracowanie planu działania i wsparcie w jego realizacji,

- mediację.

 

Jak uzyskać pomoc

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umówić termin wizyty pod nr telefonu (22) 723 01 68.

 

Porady udzielane są w:

Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

1) Żabia Wola, ul. Główna 5 (od poniedziałku do piątku w godz. 9-13);

2) Milanówek, ul. Piasta 30 (od poniedziałku do piątku w godz. 12-16);

3) Grodzisk Mazowiecki, ul. Żyrardowska 48 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-12);

Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego:

4) Grodzisk Mazowiecki, ul. Żyrardowska 48 (od poniedziałku do piątku w godz. 12-16).

 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.powiat-grodziski.pl lub Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiat-grodziski.pl