NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024 ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

31.07.2023

Przypominamy o konieczności złożenia wniosków o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy 2023/2024.

Od 1 lipca 2023 roku można składać wnioski drogą elektroniczną,

od 1 sierpnia 2023 roku rozpocznie się przyjmowanie wniosków w tradycyjnej formie papierowej.

Wnioski w wersji papierowej przyjmowane będą w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, w godzinach pracy Ośrodka.

Osoby pobierające świadczenia z funduszu alimentacyjnego powinny nowe wnioski złożyć najpóźniej do 31 października 2023 roku, a osoby pobierające zasiłek rodzinny najpóźniej do 30 listopada 2023 roku, żeby zachować ciągłość wypłat świadczeń. Wnioski złożone po tych terminach będą rozpatrywane od miesiąca ich wpływu do organu bez możliwości wyrównania wstecz za wcześniejsze miesiące.