Ogłoszenie w sprawie składania wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym, na rok szkolny 2022/2023

31.08.2022

Informujemy, że od dnia 1 września do 15 września 2022 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2022/2023,  Wniosek składają  rodzice, pełnoprawni opiekunowie lub pełnoletni uczniowie, którzy nie ukończyli 24 roku życia. 

Dochód uprawniony do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć 600 zł netto na osobę w rodzinie. 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Wnioski można składać:
·  osobiście w siedzibie Ośrodka
·  za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Błońska 46/48, 05-807 Podkowa Leśna
·  drogą elektroniczną, wysyłając na adres: ops|ops-podkowalesna.pl| |ops|ops-podkowalesna.pl