Pomoc obywatelom Ukrainy

16.03.2022

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022r., osoby te mogą ubiegać się o pomoc w formie pieniężnej i niepieniężnej, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W tym celu prosimy o zgłaszanie się do  OPS w godzinach pracy.

 

Згідно з законом від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території вищезгаданої держави, особи, які прибули на територію Республіки Польща разом із найближчими родичами внаслідок бойових дій від 24 лютого 2022 року, можуть звертатися за допомогою у грошовій і негрошовій формі на умовах та відповідно до процедур, встановлених законом про соціальну допомогу від 12 березня 2004 року.