POSTAW NA AKTYWNOŚĆ POSTAW NA WŁĄCZENIE

08.11.2021

 

Projekt jest skierowany do 50 niepracujących osób dorosłych, w wieku 18 lat i więcej, zamieszkałych w woj. mazowieckiem, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.3.2004 o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa).

Celem projektu jest wzrost integracji społecznej i/lub zawodowej uczestników projektu przez zastosowanie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym, określonych na podstawie diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów każdego z uczestników projektu.

Na działania Projektu składają się usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym, w tym:

  • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu dla 50 osób
  • Trening kompetencji psychospołecznych: warsztaty grupowe, konsultacje indywidualne dla 50 osób
  • Poradnictwo i terapia rodzinna dla 10 osób
  • Pośrednictwo pracy dla 50 osób
  • Szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji dla 40 osób
  • Staże dla 40 osób

Zachęcamy do kontaktu z Artur Olesiński tel.531 074 935
chętnie udzielimy dodatkowych informacji.