Skrzynka podawcza

26.01.2021

Przed wejściem do budynku OPS znajduje się skrzynka podawcza, w której można składać pisma, podania i wnioski bez konieczności wchodzenia do budynku.

Jest to najbezpieczniejsza forma kontaktu.

Składane przez Państwa wnioski:

  • o świadczenie wychowawcze 500 Plus
  • o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
  • o ustalenie prawa do świadczenia dobry start
  • o ustalenie prawa świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • oraz inne formy pomocy

Powinny być zabezpieczone tzn. znajdować się w koszulce lub kopercie.

Składane dokumenty są na bieżąco wyjmowane ze skrzynki i rozpatrywane.