Światowy Dzień FAS

07.09.2023

Szanowni Państwo,

Światowy Dzień FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) obchodzony jest 9 września i rozpoczyna się punktualnie o godzinie 9:09 od 1999 roku.

Dziewiątki w dacie mają wydźwięk symboliczny i odnoszą się do liczby miesięcy, przez które nienarodzone dziecko powinno być chronione od wszelkich zagrożeń zewnętrznych w tym alkoholu.

„Światowy dzień FAS” zwany też „Dniem Świadomości FAS”, ma na celu uświadomienie przyszłym matkom skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływ na rozwój płodu, a w przyszłości – na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka. Mogą się z tym wiązać uszkodzenia fizyczne i psychiczne oraz wady rozwojowe. FAS jest chorobą nieuleczalną, do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka, które wymaga wówczas specjalistycznej diagnozy oraz wsparcia medycznego i środowiskowego.

 

Pamiętaj, FAS to zaburzenie rozwojowe, którego można całkowicie uniknąć stosując abstynencję w ciąży!