Szczególnych zasady pracy oraz przyjmowania interesantów

07.12.2020

Na podstawie § 21 ust.1,2 i 4 pkt 3, § 22 ust 1 oraz § 25 ust 1 pkt 2c, w zw. z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2132) oraz Zarządzeniem Nr 021.16.2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 4 grudnia 2020 r w sprawie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej w okresie stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 przy realizacji zadań w Ośrodku Pomocy Społecznej, od dnia 5 grudnia 2020 r. do dnia 27 grudnia 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie Ośrodka poprzez wprowadzenie szczególnych zasady pracy oraz przyjmowania interesantów.

Sprawy urzędowe nadal będą załatwiane telefonicznie, pocztą elektroniczną e-mail, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego lub z wykorzystaniem możliwości elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP a także poprzez wrzucenie do skrzynki znajdującej się przed wejściem do OPS przy ul. Błońskiej 46/48.

Interesanci będą przyjmowani osobiście, jedynie w sytuacji braku wyżej wymienionych możliwości alternatywnych.

Celem zmiany organizacji pracy jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania Ośrodka na wypadek wystąpienia ogniska zakażenia.

Za utrudnienia przepraszamy.