Ważne informacje

22.06.2020

UWAGA TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW „DOBRY START”

Od 1 lipca 2020 roku zaczynamy realizację programu rządowego „Dobry Start”

Wnioski będzie można składać drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, PUE ZUS oraz przez kanał bankowości elektronicznej.

Wnioski składane drogą elektroniczną przyjmujemy
od 1 lipca 2020 roku do 30 listopada 2020roku.

Wnioski składane w formie tradycyjnej będą przyjmowane
od 1 sierpnia 2020roku do 30 listopada 2020roku.

Wysokość jednorazowego świadczenia pozostaje bez zmian i wynosi 300zł na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia 20 roku życia, na dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole do ukończenia 24 roku życia a także dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

Program nie obejmuje studentów, dzieci uczęszczających do przedszkola oraz dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie
lipiec- sierpień, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi do końca września 2020r.

WAŻNE 500+

Jednocześnie przypominamy, że wypłaty z programu 500 plus w roku 2020 są kontynuowane na podstawie wniosków złożonych w 2019r.

Wnioski na świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy będziemy przyjmować

od 01 lutego 2021 roku drogą elektroniczną

od 01 kwietnia 2021 roku wnioski w formie tradycyjnej.