800 100 100

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli

Linia czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00

Zadzwoń 800 100 100

Jeżeli jesteś rodzicem, nauczycielem, potrzebujesz wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

Ponadto terapeuci i prawnicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę udzielają konsultacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych.

Aktualności

Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza

Informujemy, iż Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie jest realizatorem zadania p.n.: "Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza".
Zapraszamy do objerzenia krótkich filmów edukacyjno-informacyjnych, dotyczących zdrowia psychicznego (schizofrenia, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, stres, nadużywanie alkoholu).

https://www.youtube.com/channel/UCw3wdh7Wn04gitq2fvfcj6A/videos

Link jest również dostępny poprzez stronę szpitala www.tworki.eu

Materiały multimedialne dostępne w ramach Kampanii profilaktycznej skierowanej do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.


Ubezpieczeni przez rodziców

Kampania profilaktyczna skierowana do nauczycieli, dzieci i młodzieży oraz do rodziców. Porusza tematykę zagrożeń i uzależnień – nie tylko tych od alkoholu, papierosów, narkotyków czy dopalaczy, ale też od Internetu, komputera czy telefonu. Oswaja temat koronawirusa uświadamia i pomaga nazwać emocje związane z pandemią.

Materiały do pobrania

 

Po stronie mocy, przeciwko przemocy

Kampania profilaktyczna skierowana do nauczycieli, dzieci i młodzieży oraz do rodziców. Celem kampanii jest zapobieganie przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy i hejtowi w Internecie. Zwraca uwagę jak chronić dzieci przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z najnowszych osiągnięć technologii.
Pokazuje jak kształtować tolerancyjną postawę wśród dzieci, aby było mniej uprzedzeń.

Materiały do pobrania

 

Pełni mocy w rodzinie bez przemocy

Kampania profilaktyczna wspomagająca zapobieganie przemocy w rodzinie i wsparcie dla osób dotkniętych przemocą. Informująca gdzie i jak szukać pomocy, wskazuje numery telefonów, adresy stron internetowych i radzi, jak wyszukać placówki pomocy w pobliżu miejsca zamieszkania.
Zwraca uwagę na sytuację dziecka, będącego świadkiem lub ofiarą przemocy i uświadamia, jak przemoc w domu rodzinnym wpływa na jego rozwój fizyczny, emocjonalny i moralny.

Materiały do pobrania

 

Myślę i jeżdżę trzeźwo

Kampania profilaktyczna wspomagająca działania przeciwko nietrzeźwości wśród kierowców. Porusza temat agresji i zachowań ryzykownych na drodze. Podaje fakty, obala mity, skłania do zastanowienia i uwagi.

Materiały do pobrania