Klub Seniora

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do Klubu Seniora „PODKOWA”. Spotkacie tu Państwo miłą i rodzinną atmosferę, każdy znajdzie tu miejsce dla siebie.

Klub Seniora ,,PODKOWA” działa na terenie Podkowy Leśnej od 2017r. Zrzesza osoby w wieku powyżej 55 plus, zamieszkujące na terenie Miasta Podkowy Leśnej.

Klub Seniora funkcjonuje w ramach i strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej. Zajęcia Klubu Seniora odbywają się w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

Podstawą działalności Klubu Seniora jest ustawa o pomocy społecznej, regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, oraz regulamin Klubu Seniora. Nadzór nad działalnością Klubu Seniora sprawuje koordynator Klubu Seniora – Pani Karolina Błeszyńska.

Uczestnictwo w Klubie Seniora wymaga złożenia dokumentów:

  • deklaracji uczestnictwa,
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnianie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych.

Dane zawarte w deklaracji są weryfikowane na podstawie dokumentu tożsamości seniora/seniorki okazanego podczas przyjmowania deklaracji.

Harmonogram zajęć ustalany jest na cały miesiąc z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym. Zajęcia planowane są razem z uczestnikami Klubu Seniora, dlatego też łatwo jest sprawdzić, czy któraś z propozycji interesuje seniorów.

W ramach oferty Klubu Seniora uczestnicy mogą skorzystać z warsztatów ćwiczenia pamięci, warsztatów samouzdrawiania, zajęć rehabilitacyjnych. Odbywają się różnego rodzaju wykłady tematyczne, kursy np. kurs pierwszej pomocy, kurs komputerowy, spotkania z dzielnicowymi z posterunku Policji w Podkowie Leśnej. Seniorzy uczestniczą w wyjazdach do kina, teatru, muzeum. Organizowane są imprezy okolicznościowe takie jak Dzień Seniora, wigilia, Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach porozumienia o partnerstwie w ramach Programu Miasto Przyjazne Seniorom wydaje Ogólnopolską Kartę Seniora uprawniającą seniorów do ulg w różnego rodzaju punktach usługowych na terenie całego kraju. Aby otrzymać w/w kartę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej ul. Błońska 46/48.

Klub Seniora jest przestrzenią dla ludzi starszych, samotnych, w której mogą się rozwijać, nabywać nowe umiejętności. Osoby starsze często są wyobcowane. Nie pracują, nie mieszkają z dziećmi bądź stracili małżonków. To sytuacja, która skłania do obniżenia własnej wartości, stanów depresyjnych lub po prostu brak im pomysłu na wypełnienie dużej ilości wolnego czasu. Klub Seniora jest odpowiedzią na potrzeby seniorów. Pozwala na powrót do życia społecznego i nawiązania nowych znajomości.

Koordynator Klubu Seniora „Podkowa”
Karolina Błeszyńska
Tel: 22 729 10 82

klubseniora@ops-podkowalesna.pl